Dom jest budynkiem. To proste stwierdzenie, zgodne z definicją, ale dom jest nie tylko zwykła budowlą ma bowiem inne, o wiele szersze znaczenie. Dom kojarzy się nieodzownie z rodziną, z ciepłem domowego ogniska, budzi wspomnienia z dzieciństwa, z miejsc, z którymi kiedyś byliśmy mocno związani. Te wspomnienia każdy chce przenieść do swojego własnego domu i do rodziny, którą zaczyna właśnie tworzyć.

Dom jak wynika ze sztywnej definicji, jest to budynek przystosowany do celów mieszkalnych tak pod względem konstrukcyjnym, jak i użytkowym. Wśród domów wymieniamy takie rodzaje budynków jak blok, dom jednorodzinny i wielorodzinny. Najstarszą formą domów, jaką znamy, są jaskinie, które służyły za domy ludziom żyjącym w epoce paleolitu. Potem człowiek pierwotny budował szałasy i ziemianki. Pierwsze domy miały tylko jedno pomieszczenie. Następnie budowano pałace, dworki i wiejskie chałupy. Każdy chciał mieć dom i tak jest do dzisiaj.

Drewniany czy murowany dom?

Marzeniem wielu osób jest posiadanie własnego domu jednorodzinnego. Dom jednorodzinny jak sama nazwa wskazuje jest przeznaczony na potrzeby tylko i wyłącznie jednej rodziny. Projekt domu jednorodzinnego zazwyczaj zakłada model rodziny składający się z dwojga dorosłych osób i dwójki dzieci. I przeważnie takie projekty domów jednorodzinnych można spotkać na różnych portalach i stronach z gotowymi projektami domów. Pamiętajmy jednak, że dom jest sprawą bardzo osobistą i każdy z nas potrzebuje innych wygód i innych funkcjonalności. Dlatego też bardzo często gotowe projekty domów są poddawane adaptacji. Zmienia się układ pomieszczeń, a także funkcjonalności niektórych z nich. Jedne zmiany są łatwiejsze, inne trudniejsze, a jeszcze inne po prostu niemożliwe ze względów konstrukcyjnych. Zawsze jednak architekt, który adaptuje projekt domu stara się spełnić jak najwięcej wymagań swojego klienta, a jeśli nie może tego zrobić, to próbuje znaleźć kompromis. Gotowe projekty domów są powielane, jednak żaden z tych budynków nie jest taki sam. Projekt nie czyni bowiem domu domem, ale żyjący w nim ludzie.